Nieuws

Algemeen | 14 Jan 2022

1897- 2022 -125 jaar astmaVereniging Nederland en Davos!

Het zou natuurlijk fantastisch zijn als na 125 jaar, astma zodanig als ernstige ziekte verdwenen zou zijn dat wij, als astmaVereniging Nederland en Davos niet meer zouden hoeven te bestaan!
Ondanks nieuwe, hoopvolle medicatie is er nog steeds een groep mensen die een ernstige ziektelast met zich meedraagt.
Deze mensen willen wij een gezicht (blijven) geven…. Al 125 jaar!

Een stukje geschiedenis…
13 januari 1897… De motie voor oprichting wordt aangenomen door de Hollandsche Club te Davos
21 januari 1897 … De eerste vergadering van de Vereniging tot Behartiging van de Belangen van
minvermogende Nederlandsche Longlijders is een feit, al snel verdween het “minvermogende” uit de naam.
Nederlandse longlijders konden revalideren in het Nederlands Sanatorium in Davos.

Sinds begin jaren ’50 werden er al mensen met astma opgenomen in het astmacentrum in Davos.
Zij werden streng gescheiden van de TBC patiënten.
Die behandeling was noodzakelijk (en bleek zeer doeltreffend) omdat uit onderzoek door TNO bleek dat er net zoveel mensen stierven aan astma als aan TBC.
In de jaren 70 komt er door een wetswijziging een eind aan de exploitatie door de Vereniging en gaat het Astma centrum in Davos zelfstandig verder.
Wij zijn blij dat ook het Nederlands Astmacentrum in Davos haar 125-jarig jubileum kan vieren!
De VND wordt een actieve patiëntenvereniging.
Meer over deze roemrijke geschiedenis zal binnenkort volgen.
Tegenwoordig komt de astmaVereniging Nederland en Davos op voor alle mensen met (ernstig)astma, ongeacht de methode of plaats van behandeling.
Wij werken samen met alle partijen in het longveld.
Wij zijn er trots op dat wij een bloeiende vereniging zijn met een warm hart van vrijwilligers.
Vrijwilligers die zich inzetten om de VND in stand te houden om samen tal van prachtige projecten te realiseren.
Wij zijn klaar voor de toekomst… Loop jij met ons mee?

In dit jubileumjaar zullen wij veel publiceren en ondernemen met name voor onze leden.
(Bron: “Een Hollandshuis in Zwitserland” door: R. de Bruijn)

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma. Meld je dan nu aan