Nieuws

Algemeen | 11 Apr 2022

Einde aan onduidelijkheid over wisselen van medicijnen

Er zijn nieuwe werkafspraken gemaakt over verantwoord wisselen van medicijnen. Dat is het resultaat van overleg tussen Patiëntenfederatie Nederland, Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), de Federatie Medisch Specialisten (FMS), Apothekersorganisatie KNMP en Zorgverzekeraars Nederland. Het gaat hierbij om het verantwoord wisselen van medicijnen met dezelfde werkzame stof, sterkte, toedieningsvorm en afgiftepatroon.

Het regelmatig wisselen van medicijnen leidde de afgelopen jaren tot klachten en vragen van patiënten. De nieuwe afspraken maken een einde aan de onduidelijkheid. En moeten leiden tot veilig, doeltreffend en betaalbaar medicijngebruik.

Heldere afspraken medicijnen

De afspraken borgen vanaf nu de voorspelbaarheid en begeleiding van patiënten bij het wisselen van medicijnen. Het onbeperkt wisselen van medicijnen wordt tegengegaan. De wisselingen die wel mogelijk zijn, worden goed begeleid. Ook over het niet-wisselen, bijvoorbeeld bij medische noodzaak, zijn heldere afspraken gemaakt.

Dianda Veldman, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie: ‘Geweldig voor patiënten dat dit resultaat samen is bereikt. Hiermee voorkomen we onnodig gedoe en verwarring, en kunnen arts, apotheker en patiënt samen werken aan optimaal medicijngebruik en goede farmaceutische zorg

Ook mensen met (ernstig) astma hebben de afgelopen jaren gedwongen wisselingen ervaren van hun astmamedicijnen (ander merk of label), soms met vervelende gevolgen voor de gezondheid.

Frank Weller, voorzitter bestuur astmaVereniging Nederland en Davos:

‘Wij zijn dan ook blij dat deze leidraad er nu is en alle partijen akkoord zijn! Dit moet ervoor zorgen dat er minder onverwachte, onnodige medicijnwissels plaatsvinden. Ook over ‘medische noodzaak’ is nu meer duidelijkheid gekomen. ‘Deze leidraad is een goede eerste mijlpaal. Op dit moment worden er nog aanvullende afspraken gemaakt rondom inhalatiemedicatie. Deze worden deze zomer in een addendum toegevoegd. Longfonds en de VND zijn hierbij betrokken.’

De nieuwe werkafspraken zijn beschreven in de leidraad ‘verantwoord wisselen van medicijnen’. Het is een praktisch handvat voor alle betrokken partijen en professionals hoe in de dagelijkse praktijk medicijnen verantwoord gewisseld kunnen worden.

De komende periode worden de afspraken uitgewerkt in de praktijk. Daarnaast gaan betrokken partijen een gezamenlijke monitorings- en evaluatiestructuur inrichten om de effecten van de werkafspraken te monitoren, en indien nodig bij te sturen.

 

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma. Meld je dan nu aan