Nieuws

Algemeen | 11 May 2019

Jouw astma en je persoonlijke ervaring met astma beter begrijpen

Wat zijn de verschillende vormen van astma?
Er zijn verschillende manieren om astma onder te verdelen. Dergelijke onderverdeling kan gebaseerd zijn op een verschillend ontstaansmechanisme, zoals de vormen allergisch en niet-allergisch astma. Bij de meeste mensen met astma zijn de luchtwegen blijvend ontstoken. Een andere onderverdeling verwijst naar de aard van deze luchtwegontsteking. In ongeveer de helft van de gevallen gaat het om een zogenaamde “eosinofiele” ontsteking. Een eosinofiel is een type witte bloedcel.

Welke soorten medicatie zijn er voor de behandeling van astma?
Inhalatie-corticosteroïden onderdrukken de ontsteking van de luchtwegen en vormen de hoeksteen van de behandeling van astma. Ze verkleinen de kans op het krijgen van klachten of een astma-exacerbatie. De meeste mensen met astma hebben een inhalator met corticosteroïden nodig als onderhoudsbehandeling.
Snelwerkende luchtwegverwijders kunnen als noodbehandeling geïnhaleerd worden, dat wil zeggen wanneer klachten verergeren. Luchtwegverwijders verhelpen enkel tijdelijk de klachten maar behandelen niet de onderliggende oorzaak van astma.
Bijkomende behandelingen: Indien nodig kan uw arts nog bijkomende medicatie voorschrijven voor de behandeling van uw astma.

Wat is ernstig astma?
Als u, ondanks een goede therapietrouw, een juiste inhalatietechniek en het behandelen van andere aandoeningen die vaak samen voorkomen met astma, toch een hoog gedoseerde onderhoudsbehandeling nodig heeft , dan heeft u misschien ernstig astma. Tussen de 2 en 4% van alle mensen met astma hebben ernstig astma.1

Hoe wordt ernstig astma behandeld?
De behandeling van ernstig astma bestaat uit een optimaal gedoseerde dagelijkse onderhoudsbehandeling (combinatie van hoog gedoseerde inhalatie-corticosteroïden en een langwerkende luchtwegverwijder), eventueel aangevuld met specifieke behandelingen. Mensen met ernstig astma hebben vaker astma-exacerbaties die dienen behandeld te worden met een korte kuur Medrol®.

In de laatste jaren zijn er grote stappen vooruitgezet in de behandeling van ernstig astma. Afhankelijk van de vorm van astma kunnen aanvullende behandelingen opgestart worden die specifieker gaan ingrijpen in het ziekteproces, zoals een behandeling met biologicals. Er zijn momenteel 2 soorten inspuitbare biologicals beschikbaar. De vorm van astma of het type van de ontsteking van de luchtwegen bepaalt welke medicatie effectief kan zijn. De tijd tussen twee inspuitingen is voornamelijk afhankelijk van het gebruikte geneesmiddel en varieert van om de 2 weken tot om de 2 maanden.

Anti-IgE behandeling: deze medicatie bindt de vrije IgE-antistoffen en belemmert op die manier de allergische reactie. Deze medicatie is enkel aangewezen bij mensen met ernstig ongecontroleerd allergisch astma.
Anti-IL5 of anti-IL5R behandeling: deze medicatie is gericht tegen interleukine-5 (IL-5) of de receptor voor IL-5 (IL5R). IL-5 is een stof die door het lichaam overmatig wordt aangemaakt bij sommige mensen met astma en ervoor zorgt dat eosinofielen zich ophopen in de wand van de luchtwegen. Door IL-5 uit te schakelen of de IL-5 receptor te blokkeren, zal de eosinofiele luchtwegontsteking afnemen. Zowel anti-IL5 als anti-IL5R zijn enkel werkzaam bij vormen van astma die veroorzaakt worden door een eosinofiele ontsteking van de luchtwegen.

Deze tekst is gebaseerd op een “(Ernstig) astma” brochure ontwikkeld door dr. Filip Triest, dr. Shane Hanon, Prof. Lieven Dupont, Prof. Antoine Froidure et Prof. Charles Pilette in samenwerking met AstraZeneca BeLux. (BE-1867)

Referenties
1. Hekking et al., JACI. 2015:135;896-902, Dutch population survey (IMI consensus definition vs. ERS/ATS guidelines respectively)

Bron: Gezondheid.be

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma. Meld je dan nu aan