Nieuws

Algemeen | 4 May 2021

Kun jij alles met je astma? Doe nu de astmatest.

De astmatest helpt het leven van mensen met astma verbeteren

Ruim 600.000 mensen in Nederland hebben astma, waarvan 53,5 % zijn klachten onvoldoende onder controle heeft. Vroege herkenning en bewustwording van deze klachten helpen om beter met astma om te gaan. Daarom lanceren de Vereniging Nederland Davos, Longfonds en de Long Alliantie Nederland vandaag op Wereld Astma Dag de astmatest ‘Kun jij alles met je astma?’. Met deze online test kunnen mensen met astma zelf nagaan of ze onnodig hinder ervaren van hun ziekte en hoe ze hun leven met astma kunnen verbeteren.

Bewustwording
Astma is een chronische aandoening van de longen. Mensen met astma kunnen moeilijk ademhalen, hoesten veel en zijn benauwd. De gevolgen van astma worden soms ernstig onderschat. Vaak zijn patiënten zich er niet van bewust dat er verbetering mogelijk is en dat ze hiervoor hulp kunnen vragen. Bij een ruime meerderheid van mensen met astma is nog ruimte voor verbeteringen in hun leven met astma. Zij ervaren meer problemen dan mensen die astma wel onder controle hebben, zoals een hogere ziektelast en intensievere medische zorg. De astmatest draagt bij een stukje bewustwording en helpt voorkomen dat mensen onnodig klachten hebben.

Dieuwke, astmapatiënt, onderschrijft dit: “Sommige mensen met astma weten te weinig van hun ziekte en hebben geen idee wat wel en niet normaal is. Het is goed om je er bewust van te zijn dat sommige gevolgen van astma niet nodig zijn. Als je je bewust bent van je astma, dan bevordert dat je kwaliteit van leven. Het geeft veel rust. En durf zo nodig gewoon om hulp te vragen!”

Irene de Weerdt, CAHAG kaderarts astma COPD vult aan: “Het is belangrijk dat mensen met astma hun ziekte onder controle hebben voor zover als dat mogelijk is. Als mensen meer grip hebben op hun ziekte, kunnen ze niet alleen ziektelast beperken maar ook meer genieten van het leven. Denk aan beter doorslapen, mee kunnen doen met alle sporten, het blijven bespelen van een muziekinstrument en meer. De astmatest maakt mensen met astma bewust van hun situatie en helpt hen concrete acties bespreekbaar te maken met hun zorgverlener.

Hoe werkt de astmatest
Met de test ‘Kun jij alles met je astma?’ kunnen mensen (vanaf 14 jaar) zelf aan de hand van zes vragen nagaan of ze onnodig hinder ervaren van hun astma en of er verbetering mogelijk is. De test geeft hen inzicht en advies hoe ze zo goed mogelijk om kunnen gaan met hun astma. Met de uitslag kunnen zij naar een zorgverlener om vervolgstappen te bepalen.

De testuitslag is uitdrukkelijk geen diagnose, maar een momentopname. De bedoeling ervan is bewustwording creëren bij mensen met astma en hen aanzetten tot actie.

De astmatest is gratis beschikbaar op nederlanddavos.nl/astmatest

Samenwerking

De astmatest is ontwikkeld door een werkgroep van de Vereniging Nederland-Davos (VND) en Long Alliantie Nederland (LAN) in samenwerking met Longfonds. In deze werkgroep hebben kinder(long)artsen, huisartsen, longartsen, longverpleegkundigen en praktijkondersteuners samengewerkt om te komen tot de juiste vragen en adviezen.

 

 

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma. Meld je dan nu aan