Nieuws

Algemeen | 31 Oct 2019

Minister Bruins: verbetering toegang nieuwe geneesmiddelen

Den Haag, De toegang voor patiënten tot nieuwe geneesmiddelen voor ernstige en vaak zeldzame aandoeningen, zoals weesgeneesmiddelen wordt verbeterd. Dat heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) besloten. Op dit moment worden bijna alle nieuwe geneesmiddelen vergoed uit het basispakket. Daar waar de toegang soms nog knelt, kan een fabrikant nu onder strenge voorwaarden meer onderzoek doen terwijl alle patiënten toegang krijgen tot het geneesmiddel. De Voorwaardelijke Toelating van geneesmiddelen wordt hierop ingericht.

Minister Bruins: “Dit is goed nieuws voor patiënten. Door deze nieuwe regeling krijgen alle patiënten toegang tot de behandeling én vindt er verder onderzoek naar het geneesmiddel plaats. Deze toegang vind ik van groot belang, omdat het gaat om kwetsbare patiënten waarvoor geen andere behandeling is.”

Bij geneesmiddelen voor ernstige en zeldzame aandoeningen is het soms lastig om goed aan te tonen dat het middel effectief is en voor vergoeding in aanmerking komt. Deze middelen bereiken dan niet het basispakket en dus ook niet de patiënt. Omdat het om patiënten gaat die geen goed alternatief hebben voor een behandeling wil de minister met de Voorwaardelijke Toelating van geneesmiddelen de toegang van patiënten tot deze geneesmiddelen verbeteren en daarbij ook beter kunnen beoordelen of het middel in het basispakket past.

Er worden wel strenge voorwaarden gesteld, aangezien het hier gaat om niet-bewezen effectieve zorg die betaald wordt uit collectieve middelen. De fabrikant moet daarom met verder onderzoek aantonen dat toelating tot het basispakket verantwoord is. Ook moeten de fabrikant, artsen én patiëntenorganisaties samen met een onderzoeksplan komen. Daarnaast zal de fabrikant een verlaagde prijs moeten accepteren tijdens de onderzoeksperiode.

Tegenover deze voorwaarden biedt de regeling straks meer mogelijkheden om fabrikanten en partijen in staat te stellen de effectiviteit aan te tonen. Bijvoorbeeld in gevallen waarbij er maar heel weinig patiënten zijn bij wie de effecten onderzocht kunnen worden. Binnen de voorwaardelijke toelating komt er daarom meer tijd en ruimte voor maatwerk in het onderzoek. Zorginstituut Nederland gaat de Voorwaardelijke Toelating van geneesmiddelen tot het basispakket uitvoeren.

Bron: www.blikopnieuws.nl

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma. Meld je dan nu aan