Nieuws

Algemeen | 25 Mar 2022

Oproep: Deel je ervaringen over werken en astma

Patiëntenfederatie Nederland maakt samen met specialisten en bedrijfsartsen een richtlijn voor medisch specialisten over werken met een chronische aandoening of langdurige ziekte.

Om ervaringen op te halen is er een vragenlijst opgesteld. Met deze vragenlijst wordt nagegaan welke ervaringen er zijn onder mensen met een chronische ziekte over het bespreken van werk gerelateerde onderwerpen met je zorgverlener. Daarnaast wil men graag achterhalen wat de invloed is geweest van de aandoening/ziekte op het werk. Maar ook andersom, wat de invloed van werk op  ziekte/aandoening was.

Help je mee door je ervaringen te delen?

Dat kan tot 1 april, via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/werkindespreekkamer

Hartelijk dank voor je hulp.

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma. Meld je dan nu aan