Nieuws

Algemeen | 29 Dec 2020

PREFERENT AANGEWEZEN INHALATOREN DOOR ZORGVERZEKERAARS

Ondanks de inspanningen van de LAN en van de werkgroep ‘stop wisselen medicatie’ zijn diverse zorgverzekeraars voornemend het komende jaar ook inhalatoren en met name de poeder inhalatoren preferent te maken.

Dat betekent dat u mogelijk een andere inhalator van de apotheek krijgt dan u gewend bent. De lijst met preferente middelen per zorgverzekeraar is bekend. Let wel: deze lijst kan zelfs per maand, kwartaal of half jaar en per individuele zorgverzekeraar veranderen.

Het betreft de volgende medicijngroepen:

  • multidoses droogpoeder inhalatoren – hier verwachten we problemen en die zal ik onderstaand toelichten.
  • dosisaerosol (puffers) – die zijn al enige jaren preferent aangewezen
  • losse inhalatiecapsules (w.i. Tiotropium Mylan) : dit zijn single dose losse caspules – hier speelt dat een eigen, specifiek apparaatje nodig is – verwisseling met de apparaatjes van andere medicatie komt nog wel eens voor – goed inhaleren vergt bij deze singel dosis middelen erg veel handelingen (tot wel 12) – risico dat dit niet goed gaat is vrij hoog (is echter bekend en bestaand probleem, niet specifiek erger door introductie van preferentie).
  • vernevelvloeistoffen – geen issues

Aangezien ook ú hiermee geconfronteerd kunt worden willen wij u informeren van de stand van zaken wat betreft deze poederinhalatoren per 1 januari per zorgverzekeraar en per medicijngroep.

VGZ gaat volgende medicijnen preferent maken:

  • formoterol/budesonide Easyhaler van Orion Pharma – dit device moet als enige dosis poeder inhalator vooraf goed geschud worden. In een behandeling met meerdere middelen en devices kan je problemen verwachten. Is formeel alleen aangewezen voor nieuwe patiënten, echter de termijn die VGZ hanteert is maar 6 maanden. Praktisch gaat dit onderscheid zeker problemen opleveren.
  • salmeterol/fluticason Neutec (ook genoemd Prolepha) – hier moet een rode kop ingedrukt worden alvorens de schuif te kunnen openen.


Zilveren Kruis
gaat volgende medicijnen preferent maken:

  • salometerol/fluticason – meerdere sterktes – merendeels is het device van Glenmark aangewezen (Salflutin) – dit is functioneel gelijk aan de diskus – de patiënt krijgt wel een ander apparaatje maar zou zonder nadere instructie (dat vindt de LAN een belangrijk criterium) dit correct moeten kunnen gebruiken.

Echter: bij Zilveren Kruis loopt momenteel nog een aanbestedingsronde met andere sterktes van deze combinatie. We weten nu nog niet of dit gaat uitkomen op ditzelfde device of dat toch net als bij VGZ de Neutec inhalator gekozen gaat worden.

Specifiek voor Menzis worden geen grote problemen verwacht.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat ander zorgverzekeraars in de loop van het jaar mogelijk gaan volgen.

De keuze van de inhalator ( dosisaerosol of poederinhalator)  en de toedieningsvorm ( device) is weloverwogen genomen door de voorschrijver in overleg met ú en mogelijk ondersteund door de POH en/of longverpleegkundige. De inhalatie instructies moeten jaarlijks herhaald worden door de POH en/of longverpleegkundige of de apotheek. Ook zijn er vaak binnen uw regio afspraken over gemaakt.

De VND is van mening dat switchen van medicijn op niet medische indicatie voor mensen met ( ernstig )astma niet wenselijk is. We raden u dan ook aan de herhaalrecepten te laten voorzien van medische noodzaak en tevens willen wij u wijzen op de ( verplichte ) jaarlijkse inhalatie instructies.

Ook moet u zich gesteund voelen door de LAN waarvan de boodschap tweeërlei is:

  • De timing is erg ongelukkig om midden in 2e golf veel patiënten niet medisch noodzakelijk om te zetten en consulten en instructies te genereren.
  • En als tweede dat de keuzes die zorgverzekeraars nu maken met dit preferentiebeleid grijpen direct in op de professionele autonomie van voorschrijvers, waarbij ze de keuze voor medicament en device maken, afgestemd op de individuele patiënt. Verzekeraars gaan dus verder dan het preferentiebeleid hen strikt toestaat.

Dit gaat zeker vervolgdiscussies opleveren, maar verandert voor dit moment niets aan de situatie die per komende januari in gaat.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hou ons op de hoogte! vnd@wxs.nl

Ineke van Dijk-Hoen

 

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma. Meld je dan nu aan