Nieuws

Algemeen | 6 Sep 2019

VND heeft ook een pleidooi, tijdens de hoorzitting gehouden, over de effectiviteit van de hooggebergtebehandeling

In aanloop naar standpunt: hoorzitting effectiviteit hooggebergtebehandeling

Zorginstituut Nederland werkt aan een beoordeling van hooggebergtebehandeling voor mensen met zeer ernstig astma die niet met medicatie onder controle is te krijgen. Een concept-standpunt is begin deze zomer voor inhoudelijke raadpleging toegestuurd aan patiëntenverenigingen, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Woensdag 4 september jl. organiseerde het Zorginstituut een speciale hoorzitting waar deze partijen de mogelijkheidkregen hun schriftelijke reacties mondeling toe te lichten.

Het Zorginstituut komt eind 2019 met een definitief standpunt dat duidelijkheid biedt of longrevalidatie in het hooggebergte van Davos (Zwitserland) meerwaarde heeft ten opzichte van longrevalidatie op zeeniveau bij behandelcentra in Nederland. Beide behandelvormen worden nu via de basisverzekering vergoed voor mensen met ernstig oncontroleerbaar (refractair) astma.

Beoordeling in 2014

In Nederland hebben in totaal naar schatting 641.000 mensen astma. Sinds een beoordeling van hooggebergtebehandeling door het Zorginstituut in 2014, wordt deze niet langer vergoed voor het merendeel van alle patiënten. Voor volwassenen en kinderen met refractair astma bleef longrevalidatie in het hooggebergte vergoed via het basispakket, op voorwaarde dat er door de betrokken zorgpartijen wetenschappelijk onderzoek zou worden gedaan naar de meerwaarde ten opzichte van behandeling in Nederland.

Voldoen aan stand van wetenschap en praktijk
Gezamenlijk is toen afgesproken dat het Zorginstituut onder andere met de resultaten van dit onderzoek (de zogeheten REFRAST-studie) eind 2018 zou starten met een beoordeling of longrevalidatie in het hooggebergte voldoet ‘aan de stand van de wetenschap en praktijk’ voor mensen met ernstig oncontroleerbaar astma. In totaal gaat het hierbij om zo’n 23.076 volwassenen en kinderen. Van hen worden er jaarlijks minder dan 100 in Davos behandeld, bijna alleen nog volwassenen. Mensen met refractair astma hebben als gevolg van hun ziekte te maken met ernstige beperkingen in hun dagelijks functioneren.

Hoorzitting borgt maximale zorgvuldigheid

Astmapatiënten revalideren al sinds de jaren 50 van de vorige eeuw in het hooggebergte van Davos. Als extra stap in het duidingsproces heeft het Zorginstituut de hoorzitting georganiseerd om maximale zorgvuldigheid te betrachten bij het ophalen, analyseren en verwerken van de reacties van de betrokken zorgpartijen. Wanneer dit proces is afgerond is de Wetenschappelijke Adviesraad van het Zorginstituut aan zet. De WAR adviseert het Zorginstituut over de kwaliteit van het wetenschappelijke bewijs en de overige overwegingen en argumenten die bij de beoordeling een rol spelen. De Raad van Bestuur van het Zorginstituut weegt daaropvolgend alle relevante informatie en stelt op basis daarvan een definitief standpunt vast over de stand van de wetenschap en praktijk bij longrevalidatie in het hooggebergte.

Standpunten van het Zorginstituut over medisch specialistische zorg worden overgenomen door de minister voor Medische Zorg en Sport.

Bron; www.zorginstituutnederland.nl/

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma. Meld je dan nu aan