Nieuws

Algemeen | 14 Jan 2020

Wat is het verschil tussen Klinische longrevalidatie en Hooggebergtebehandeling?

Klinische longrevalidatie versus hooggebergtebehandeling

Er kan verwarring ontstaan over de termen longrevalidatie en hooggebergtebehandeling. Hierbij zetten we het een en ander op een rij.

Klinische longrevalidatie is een gespecialiseerde behandeling in een (long)revalidatiekliniek door een multidisciplinair team. Je verblijft in de kliniek om een intensieve longrevalidatietraject/programma te doorlopen. Er zijn in Nederland 5 gespecialiseerde longrevalidatiecentra; Merem, Beatrixoord, Revant, Ciro en Radboud UMC (Dekkerswald).

Hooggebergtebehandeling is een specifieke vorm van longrevalidatie, waarbij de locatie (>1500m boven zeeniveau) essentieel is. Het is dus eigenlijk een bijzondere vorm van longrevalidatie. Deze vorm van longrevalidatie had tot eind 2019 een unieke positie binnen de zorgvergoeding.

Het Nederlands Astmacentrum Davos (NAD) is een longrevalidatie in het hooggebergte. Nu het Zorginstituut heeft geconcludeerd dat hooggebergtebehandeling niet een meerwaarde heeft t.o.v. standaard longrevalidatie, valt het NAD onder de noemer longrevalidatie.

Het NAD heeft geen unieke positie meer en heeft ook geen aparte zorgvergoeding meer. Vandaar dat longrevalidatie in het NAD nog wel kan, maar niet meer met de verwijzing hooggebergtebehandeling, maar wel met de verwijzing klinische longrevalidatie.

Er zijn nu dus als het ware 6 Nederlandse longrevalidatiecentra, 5 in Nederland en 1 in Zwitserland.

Klinische longrevalidatie wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering.

Of je voor vergoeding in aanmerking komt bij een specifiek longrevalidatiecentrum hangt ervan af of je zorgverzekering een contract heeft afgesloten met dat longrevalidatiecentrum (zoals het NAD).

Aangezien de wijzigingen in december 2019 pas hebben plaatsgevonden zijn de zorgverzekeraars en het NAD nog in onderhandeling met elkaar. Momenteel worden er gesprekken gevoerd tussen het NAD en de Zorgverzekeraars, waarin besproken wordt of er een contract wordt afgesloten en welke voorwaarden hiervoor gelden (zoals wel of niet een machtiging nodig, opnameduur, etc.). De voorwaarden kunnen per zorgverzekering verschillen. Zolang deze gesprekken lopen is er nog onduidelijkheid welke zorgverzekering een contract afsluit met het NAD voor longrevalidatie en welke niet. We hopen dat er op korte termijn snel duidelijkheid komt.

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma. Meld je dan nu aan