Nieuws

Algemeen | 2 Jul 2019

Wereldwijd jaarlijks ca 700.000 doden als gevolg van antibioticaresistentie

Den Haag, Samen met de Wereldgezondheidorganisatie (WHO) zal Nederland morgen een wereldwijde ministeriële conferentie organiseren over de strijd tegen antibioticaresistentie. Bruno Bruins (Medische Zorg) maakte afspraken met zijn collega’s uit de grootste 20 economieën van de wereld over een gezamenlijke aanpak van gezondheidsvraagstukken.

Mede door jarenlange inzet van Nederland, staat antibioticaresistentie bovenaan de internationale agenda.

Bruins: ’Doordat in veel landen te veel en onzorgvuldig gebruik wordt gemaakt van antibiotica, zowel in de gezondheidszorg, als in de veeteelt, worden meer bacteriën resistent. Denk maar aan de MRSA-bacterie die we steeds vaker tegenkomen in zieken- of verpleeghuizen. Als we niet ingrijpen kan een simpele blaasontsteking in de toekomst levensbedreigend worden. Bacteriën houden zich niet aan landsgrenzen, daarom is internationale samenwerking hierbij letterlijk van levensbelang.’

Aanpak Antibioticaresistentie

Naar schatting van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) vallen er wereldwijd jaarlijks ca 700.000 doden als gevolg van antibioticaresistentie. Dat aantal kan in de komende decennia fors stijgen. De G20 maakte daarom afspraken over de aanpak van antibioticaresistentie. De G20-ministers zetten hun handtekening onder een verklaring over zorgvuldig gebruik van antibiotica, steun aan maatregelen voor infectiepreventie en samenwerking op het gebied van onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe antibiotica.

Bruins: ‘In Nederland hebben we de laatste jaren al veel concrete stappen gezet, maar in sommige landen is er nog weinig ervaring met dit onderwerp. Er wordt gevreesd voor de economische gevolgen van het terugdringen van antibioticagebruik. Met de verklaring die vandaag is getekend laten de 20 grootste economieën van de wereld, waaronder bijvoorbeeld China, India en Brazilië zien dat ze onze zorgen delen en dit onderwerp bijzonder serieus nemen.’

www.blikopnieuws.nl

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma. Meld je dan nu aan