Jong!

Ziek zijn en school: Wat zijn de mogelijkheden?

Passend onderwijs
Sinds 2014 is de wet passend onderwijs van kracht. Dit betekend dat scholen, zowel primair onderwijs als voortgezet onderwijs, een zorgplicht hebben en de verantwoordelijkheid om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Dit geldt voor leerlingen die worden aangemeld bij een school én leerlingen die al op deze school zitten.
In eerste instantie moet de school, in overleg met ouders, een passende plek zien te creeëren binnen de school. In het schoolondersteuningsprofiel leggen scholen vast welke ondersteuning zij kunnen bieden. Lukt dit niet, of kan de school je niet de juiste begeleiding bieden dan gaat de school in overleg met ouders op naar een passende plek op een andere reguliere school of het speciaal onderwijs.

Enkele voorbeelden van voorzieningen en ondersteuning.

  • Uitloopmogelijkheden zonder te blijven zitten
  • Bij langdurig ziek thuis: school via skype / klassencontact
  • Vervoer van en naar school

Speciaal onderwijs
Het speciaal onderwijs kan extra ondersteuning bieden wat het regulier onderwijs niet kan bieden. Denk hierbij aan kleine klassen (maximaal 15 leerlingen), extra begeleiding en/of een op maat gemaakt rooster als fulltime naar school gaan door ziekte niet lukt.

Staatsexamen
In het voortgezet (regulier) onderwijs heb je te maken met het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE). Deze tezamen vormen het eindexamen in de bovenbouw. Het schoolexamen wordt bepaald uit schriftelijke toetsen, praktische opdrachten en overige verplichte opdrachten die in het programma van toetsen en afsuiting (PTA) staan vermeld.

Als je veel ziek bent kan het zijn dat je veel toetsen en praktische opdrachten mist. Hierdoor mis je dus een deel van het schoolexamen, die samen met het centraal examen bepaald of je slaagt of niet. Een andere optie in plaats van het reguliere eindexamen (schoolexamen + centraal examen) is het staatsexamen. Bij het staatsexamen vervangt het college-examen het schoolexamen. Het college-examen zijn vaak mondelinge examens die in de zomer, na de centraal examens, worden afgenomen.

Bekijk voor meer informatie over het staatsexamen de website van het rijksoverheid. https://www.cvte.nl/taken-cvte/staatsexamens-vo

 

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma. Meld je dan nu aan