Bestuursleden

Ons bestuur bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers. Of zij nu als (familie van een) patiënt of uit professioneel oogpunt kennis hebben gemaakt met de vereniging, persoonlijk betrokken zijn zij allen.

Meer over de bestuursleden

Vrijwilligers

De Vereniging beschikt over een groep enthousiaste vrijwilligers die grotendeels uit ervaringsdeskundigen bestaat. Zij zijn samen met het bestuur – wat ook uit vrijwilligers bestaat – verantwoordelijk voor alle activiteiten. De VND is een vereniging vóór en dóór mensen met (ernstig) astma. Dit maakt dat we zijn uitgegroeid tot een belangrijke gesprekspartner in “astmaland”. De vereniging kent veel verschillende werkgroepen.

Meer over vrijwilligers

Activiteiten

De vereniging zet zich onder andere in voor het behartigen van de belangen van mensen met (ernstig) astma. Wij doen dit op diverse manieren zoals het informeren over nieuwe en reeds bekende behandelmethodes. Tevens komen wij op voor de belangen voor mensen met (ernstig) astma binnen grotere instanties zoals de LAN en het Longfonds.

 

Voorlichting over (ernstig) astma en de behandeling hiervan. Wij doen dit onder meer via de eigen website, ons magazine REACTIE!, onze maandelijkse nieuwsbrief en ons voorlichtingsteam.

 

Organiseren en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, zoals het Hoogland-laagland onderzoek en de CaReQol. Dit is de eerste vragenlijst die is gemaakt als PROM, waar de patiënt centraal staat. Hij  meet hoe iemand zijn/haar gezondheid ervaart en kan voor en na longrevalidatie worden gebruikt.

Betrokken bij de herziening van de richtlijn ernstig astma. Dit gebeurt tweeledig. Enerzijds zijn er ervaringsdeskundige uit de vereniging bij betrokken, anderzijds is hier in samenwerking met het Longfonds een beleidsmedewerker bij betrokken.

Collectieve belangenbehartiging onder andere door onze samenwerking met het Longfonds en via het lidmaatschap van de LAN en van Ieder(in).

Stimuleren van kwaliteitsmetingen door middel van de ZorgKaart Nederland. Via deze websites kunt u uw ervaringen met Nederland delen. U kunt hier feedback achterlaten voor uw ziekenhuis, arts, maar ook voor ons als patiëntenvereniging.

CBF erkenningspaspoort

Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door Toezichthouder CBF wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Maar liefst 4,4 miljard euro aan geefgeld staat onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door Toezichthouder CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Lidmaatschap

Door lid te worden van de astmaVereniging Nederland en Davos ondersteunt u de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met (ernstig) astma. De vereniging zet zich in voor de toegankelijkheid van zorg op maat en informatie over het ziektebeeld.  Tevens biedt het een platform waar een ieder zich vrij voelt om zijn of haar ervaringen en kennis te delen. Dit kan online, maar ook op onze ledendag of patiëntencontactdag.

De minimale contributie voor het lidmaatschap van de VND bedraagt 25 euro per jaar.
Er zijn zorgverzekeraars die via de aanvullende polis de contributie van een patiëntenvereniging vergoeden.

Lid worden

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma. Meld je dan nu aan