Klachtenprocedure

De VND doet haar uiterste best om betrokkenen zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. In deze
klachtenprocedure is vastgelegd hoe de betrokkene een klacht kan indienen bij de
VND en hoe deze klacht wordt afgehandeld.

VND beschouwt een klacht als een signaal waarmee wij onze diensten en onze belangenbehartiging  naar u kunnen verbeteren. Bent u niet tevreden over onze diensten? Wij horen dit graag.

Wat verstaan wij onder een klacht

Een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen over de diensten die wij bieden of activiteiten van onze organisatie.

Indienen, ontvangen en afhandeling van uw klacht

Uw klacht kunt u op verschillende manieren indienen.

  1. Digitaal

U kunt gebruik maken van het klachtenformulier op onze website of een mail sturen naar info@nederland-davos.nl

  1. Per brief

Per brief kunt u uw klacht indienen aan:

VND
Postbus 210
2810 AE Reeuwijk

Alle ontvangen klachten worden door de VND in behandeling genomen.

Wij streven ernaar binnen 1 maand te reageren. Wanneer dit niet mogelijk is, ontvangt u hiervan bericht. Wij behandelen uw klacht vertrouwelijk. De VND verklaart een klacht ontvankelijk als de klacht niet anoniem wordt ingediend, als deze leesbaar is en in het Nederlands of Engels is gesteld.

Elke klacht wordt geregistreerd.

De volgende gegevens worden genoteerd:

  • De datum waarop de klacht binnenkomt
  • Op welke manier komt de klacht binnen (schriftelijk, telefonisch, per e-mail).
  • Naam, adres, huisnummer, postcode, plaats en telefoonnummer indiener.
  • Is indiener lid van de VND.
  • Type klacht.
  • Omschrijving van de actie die VND onderneemt n.a.v. de klacht.
  • Datum waarop de klacht is afgehandeld.

Alle klachten worden geregistreerd op een klachtenformulier. Deze worden verzameld en veilig bewaard. De binnengekomen klachten worden door de VND gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening van de VND te verbeteren.

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma. Meld je dan nu aan