astmaVereniging Nederland en Davos

Het zou natuurlijk fantastisch zijn als na 125 jaar, astma zodanig als ernstige ziekte verdwenen zou zijn dat wij, als astmaVereniging Nederland en Davos, niet meer zouden hoeven te bestaan! Ondanks nieuwe, hoopvolle astmamedicatie is er nog steeds een groep mensen die een ernstige ziektelast met zich meedraagt.
Deze mensen willen wij een gezicht (blijven) geven…. Al 125 jaar!

Sinds 1897

De astmaVereniging Nederland en Davos (VND) heeft een rijke historie die begint bij de oprichting van de Vereniging tot Behartiging van Minvermogende Nederlandsche Longlijders in 1897. Die stichting richtte zich op het bekostigen van verblijf en behandeling in Davos van Nederlandse TBC patiënten. Een ziektekostenverzekering bestond toen nog niet. Het fondsenwerven was zeer succesvol en zo konden gebouwen worden aangekocht en verbouwd tot een groot Nederlandsch Sanatorium.

Eind jaren ‘40 werd het eerste effectieve medicijn tegen TBC ontdekt. Hierdoor verminderde het aantal TBC-patiënten dat een hooggebergte behandeling nodig had. Gelijktijdig bleek dat een verblijf in Davos ook voor mensen met (ernstig) astma zeer waardevol was. Zo kwam het dat er in de jaren ’50 naast het Sanatorium, astmakliniek Eugenia werd gebouwd. Door veranderde wet- en regelgeving werd het voor de vereniging onmogelijk de kliniek zelf te exploiteren en vanaf het jaar 2000 werd het Astmacentrum dan ook de verantwoordelijkheid van Nederlandse zorgverleners.

De medische wereld is niet stil blijven zitten en ook op het gebied van astma is er veel onderzoek gedaan. De afgelopen halve eeuw zijn er veel medicamenten toegevoegd aan het keuzepallet van een longarts.  De verbetering in behandelmethoden en de verzelfstandiging van het Astmacentrum, maakt dat de rol van de astmaVereniging Nederland en Davos ook is veranderd. Wij zetten ons tegenwoordig op de eerste plaats in voor een zo optimaal mogelijk kwaliteit van leven voor mensen met (ernstig) astma.  Wij doen dit niet alleen, wij werken dikwijls samen met onder andere het Longfonds en de LAN.

 

 

Lidmaatschap

Door lid te worden van de astmaVereniging Nederland en Davos ondersteunt u de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met (ernstig) astma. De vereniging zet zich in voor de toegankelijkheid van zorg op maat en informatie over het ziektebeeld.  Tevens biedt het een platform waar een ieder zich vrij voelt om zijn of haar ervaringen en kennis te delen. Dit kan online, maar ook op onze ledendag of patiëntencontactdag.

De minimale contributie voor het lidmaatschap van de VND bedraagt 25 euro per jaar.
Er zijn zorgverzekeraars die via de aanvullende polis de contributie van een patiëntenvereniging vergoeden.

Lid worden

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma. Meld je dan nu aan