Nieuws

Algemeen | 8 Aug 2021

FeNO meting, wat is dat eigenlijk?

FeNo meting is een van de longfunctietesten. De hoeveelheid stikstofmonoxide (NO) in de uitademingslucht zegt iets over de mate van ontsteking in de luchtwegen. FeNO kan een toegevoegde waarde hebben bij de diagnosestelling. Door middel van een FeNO meting kan ook bekeken worden of de behandeling van astma effect heeft. 

FeNO staat voor Fractional exhaled Nitric Oxide. Dit is de hoeveelheid stikstofmonoxide (NO) in de uitgeademde lucht. De aanwezigheid van stikstofmonoxide (NO) in de uitademingslucht is een verschijnsel van eosinofiele inflammatie bij astma. In de neus en sinussen zijn de NO-waarden hoog, in de lagere luchtwegen laag. (FeNO) kan bij volwassenen en kinderen gemeten worden. De hoeveelheid NO is groter als er een ontsteking in de luchtwegen zit.

FeNO is verhoogd bij astma en wordt door diverse factoren beïnvloed. Bij de diagnostiek van astma kan het meten van FeNO een toegevoegde waarde hebben, naast spirometrie. FeNO blijkt ook een goede maat voor astmacontrole. Wanneer op geleide van FeNO wordt behandeld met inhalatiemedicijnen, wordt een betere controle bereikt, zonder dat hogere doses medicatie nodig zijn.

Bronnen:
Baseline FeNO as a prognostic biomarker for subsequent severe asthma exacerbations in patients with uncontrolled, moderate-to-severe asthma receiving placebo in the liberty asthma QUEST study: a post-hoc analysis – ERS – European Respiratory Society (ersnet.org)
‘Inflammometrie’ met stikstofmonoxide in uitademingslucht: een nieuw onderzoek bij longaandoeningen (ntvg.nl)
150-7.pdf (ariez.nl)

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma. Meld je dan nu aan