Nieuws

Algemeen | 18 Mar 2022

Oproep invullen vragenlijst over de longfunctietest

Welke rol de longinhoud (FEV = Geforceerd expiratoir volume De maximale hoeveelheid lucht die na inademing in een bepaalde tijd geforceerd kan worden uitgeademd.) speelt in de kwaliteit van leven voor u als patiënt?

Sanofi wil graag bij volwassenen onderzoeken welke rol de longinhoud (FEV) speelt in de kwaliteit van leven voor u als patiënt?

Hoe gaat u, als ernstig astmapatiënt, om met uw longinhoud?

Merkt u een verbetering van uw energie bij behandeling en hoe uit zich dat?

Wat kunt u nu wel doen wat u voor de start van uw behandeling niet kon?

Met de gegevens van dit onderzoek, wil Sanofi, u en longartsen aantonen hoe belangrijk de longfunctie is in de kwaliteit van leven voor u als ernstig astmapatiënt.

Daarbij hebben ze uw hulp nodig!

Het invullen van de vragenlijst kan t/m 30 april

Het invullen van de vragenlijst is anoniem en duurt circa 5 tot 10 minuten.

https://forms.gle/XZBGdMqARCiYRqPu5

Hartelijk dank voor uw medewerking en tijd!

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma. Meld je dan nu aan