Nieuws

Algemeen | 14 Jan 2020

Stand van zaken na het spoeddebat Tweede Kamer (19 december 2019)

Stand van zaken na spoeddebat Tweede Kamer (19 december 2019)

  • Na het spoeddebat is er een motie aanvaard waarin VWS opgeroepen wordt met Zorginstituut en de betrokken partijen om de tafel gaan zitten. Betrokken partijen zijn de besturen van de longartsenvereniging NVALT, LAN, Longfonds en de VND en de Zorgverzekeraars. Ook in de motie is de regering opgeroepen er alles aan te doen om, in overleg met zorgverzekeraars, het NAD beschikbaar te houden.
  • Op dit niveau wordt er actief gewerkt om ervoor zorg te dragen dat mensen met ernstig astma de toegang tot zorg in het NAD kunnen blijven behouden. De LAN heeft op 26 december een brief gestuurd naar de Minister waarin het een en ander nogmaals onder de aandacht is gebracht. Daarnaast blijven we, als betrokken partijen, in contact staan met de Tweede Kamerleden en de minister om ervoor zorg te dragen dat de motie op korte termijn uitgevoerd wordt.

Het Nederlands Astmacentrum Davos heeft Minister Bruins uitgenodigd voor een werkbezoek als de Minister later deze maand in Davos is voor het World Economic Forum. Dit verzoek is ook vanuit de betrokken partijen en de Tweede Kamerleden bij de Minister neergelegd.

Aangezien het een en ander op bestuurlijk niveau plaatsvindt, zal het voor onze leden minder zichtbaar zijn. Zodra hieruit belangrijke informatie voortvloeit zullen we jullie zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

Vanuit onze leden worden er op dit moment geen actieve stappen meer verwacht en is het zaak om af te wachten wat er uit de gesprekken komt.

  • De VND heeft aan jullie gevraagd om de reacties van de zorgverzekeraar op de verstuurde brieven toe te sturen. We ontvangen enorm veel respons, waarvoor enorm veel dank dat jullie ons deze informatie toevertrouwen. Zo kunnen wij de vinger aan de pols houden hoe de individuele zorgverzekeraars reageren. We gaan zorgvuldig om met uw toevertrouwde informatie. De anonieme verzameling aan reacties gaan we (indien nodig) inzetten om een goed onderbouwd dossier op te stellen.

Door de drukte en de toeloop kunnen wij niet op elke reactie persoonlijk reageren en vragen u dan ook om uw begrip. Op de achtergrond blijven wij de zaak monitoren en via de bestuurlijke overleggen zullen wij uw belangen blijven behartigen.

  • Naar aanleiding van de motie Tweede Kamer en uw gestuurde brieven naar de zorgverzekeraars is er veel beweging onder de zorgverzekeraars. U heeft dit wellicht ondervonden doordat er binnen een korte tijd verschillende berichten van zorgverzekeraars naar buiten gebracht worden.

Momenteel vinden er gesprekken plaats tussen de zorgverzekeraars en het NAD over de vergoeding van klinische longrevalidatie in het NAD. Aangezien het een onderhandelingsfase is tussen het NAD en de zorgverzekeringen is het zaak om rustig in afwachting te blijven van het uiteindelijke resultaat. Hier hebben wij, als patiëntenorganisatie, geen zeggenschap of invloed op. We hebben alle vertrouwen in de onderhandelingen die plaatsvinden.

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma. Meld je dan nu aan