Nieuws

Algemeen | 4 Mar 2019

Uniek Zwemmen in Brabant: tijd voor uw mening!

Voor mensen met een beperking is ‘even sporten’ vaak niet zo vanzelfsprekend. Toch is zwemmen een populaire en toegankelijke sport. Het is dan ook belangrijk doelgroep-specifieke drempels weg te nemen en iedereen op een laagdrempelige manier kennis te kunnen laten maken met de zwemsport. Om deze redenen is een nieuwe samenwerking tussen het Ir. Otten Fieldlab Aangepast Sporten (onderdeel van Libra Revalidatie & Audiologie), InnoSportLab de Tongelreep, de KNZB en de provincie Brabant gestart, welke heeft geleid tot het nieuwe initiatief ‘Uniek Zwemmen in Brabant’.

Gedurende het project Uniek Zwemmen in Brabant wordt de toegankelijkheid van het Brabantse zwemaanbod en de zwembaden in kaart gebracht en zullen handvatten geboden worden om deze te verbeteren. Dit moet uiteindelijk leiden tot meer mensen met een beperking (lichamelijk, verstandelijk, gedragsproblematiek & chronische aandoeningen) die ervoor kiezen om te gaan zwemmen. Dit onder het motto; ‘regulier waar het kan, speciaal waar nodig.’

Voor uniek zwemmen is het ook heel belangrijk dat mensen zelf hun mening te geven.

Hiervoor hebben ze een online vragenlijst opgesteld, welke we zo breed mogelijk uit willen zetten om de respons te vergroten.

De vragenlijst is dus bedoeld voor mensen met een beperking (18+), zowel zwemmers, als niet-zwemmers.

Verder is informatie m.b.t. het project terug te vinden op deze site en op onze Facebookpagina.

Om het Brabantse zwemleven toegankelijker te maken voor iedereen met een aandoening of beperking, is er een nieuw initiatief gestart door het Ir. Otten Fieldlab Aangepast Sporten, InnoSportLab de Tongelreep, de KNZB en de provincie Noord-Brabant: Uniek Zwemmen in Brabant.

Om deze toegankelijkheid te kunnen verbeteren, dienen we eerst de huidige stand van zaken in kaart te brengen. Hiervoor hebben we een korte vragenlijst gemaakt.

Bent u 18 jaar of ouder?
Of u nu zwemt of niet, we zouden graag uw input willen!

We zouden het zeer op prijs stellen als u onderstaande multiple-choice vragenlijst in zou willen vullen. Indien nodig met een begeleider.
Het duurt ongeveer 5 minuutjes.

https://onderzoekstool.nl/aa/2kthw78j

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma. Meld je dan nu aan