Nieuws

Algemeen | 30 Sep 2022

VND is blij dat de aanpassingen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem uitgesteld zijn naar 2024.

Het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) is een methode van VWS om patiënten en artsen toegang te verlenen tot voldoende keuzemogelijkheden binnen de extramurale geneesmiddelen. De extramurale geneesmiddelen die in het GVS staan worden vergoed vanuit je zorgverzekering binnen bepaalde limieten. Het GVS gaat uit van clusters met geneesmiddelen die onderling vervangbaar zijn op basis van dezelfde inname wijze. De limieten zijn vastgesteld om de uitgaven op geneesmiddelen te beheersen. Je betaald niet meer dan nodig is voor geneesmiddelen die onderling vervangbaar zijn. Wil je een geneesmiddel binnen een cluster die duurder is dan het limiet, dan betaal je een eigen bijdrage.

Het GVS zou gemoderniseerd worden met prijsaanpassingen en aanpassingen van het limiet. Dit zou  per 1 januari 2023 ingaan. Maar vele partijen maakten zich zorgen over de uitvoering en uitkomsten van deze modernisering. Zo ook de VND.

We willen dat een aanpassing van zo’n belangrijk systeem zorgvuldig gebeurd met een goede voorbereiding. Mensen met astma moeten er op kunnen vertrouwen dat men het best passende medicijn krijgt. We willen niet dat er onnodige, extra wisselingen plaatsvinden binnen de astmamedicijnen, we willen niet dat door wisselingen in voorkeursmedicijnen de astma instabiel wordt of dat het overzetten naar andere astmamedicijnen meer bijwerkingen geeft. De VND heeft dan ook een brief ingezonden op de consultatieronde. Net als andere partijen binnen de zorg en andere patiëntenverenigingen.

We zijn dan ook blij met het besluit van Minister Kuipers om de aanpassingen uit te stellen naar 2024, want de aanpassingen van het geneesmiddelenvergoedingssysteem zoals die er nu liggen, dragen niet bij aan de kwaliteit van patiëntenzorg (meer ongewenste wisselingen van inhalatiemedicijnen) en zorgen voor mogelijk hogere zorgkosten bij juist de kwetsbare doelgroepen. De komende tijd worden oplossingen gezocht voor de risico’s en problemen voor de patiëntenzorg ,voordat de aanpassingen op het systeem worden doorgevoerd. De VND blijft het komende jaar de ontwikkelingen binnen het GVS volgen.

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma. Meld je dan nu aan